Προσεχώς

Καλωσορίσατε στο

Θέατρο Eler

Ο κόσμος είναι μια θεατρική σκηνή και όλοι, άντρες και γυναίκες, απλά ηθοποιοί.                   

Έχουν τις εισόδους τους και τις εξόδους τους.                      

Και ο κάθε άνθρωπος στον καιρό του παίζει πολλούς ρόλους,                       

καθώς οι πράξεις όπου εμφανίζεται είναι οι εφτά ηλικίες.                        

picture