Το Σεμινάριο του Adolf Shapiro ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο θέατρο ΕΛΕΡ